Kérjen profi segítséget a munkavédelmi oktatás kapcsán!

A munkavédelemi oktatás nagyon fontos, annak érdekében, hogy a munkavégzés valóban biztonságos körülmények közt valósuljon meg. Érdemes profi segítséget kérni, annak érdekében, hogy a munkavédelmi oktatás valóban hasznos, érdekes és informatív legyen.

Munkavédelmi oktatás kapcsán a munkavédelmi törvény 55. paragrafusa rendelkezik. Ennek megfelelően minden munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy alkalmazottai munkavédelmi oktatásban részesüljenek. Az oktatást megtarthatja a munkáltató, de egy általa írásban megbízott személy is. A munkavédelmi oktatásnak elméleti és gyakorlati részből is kell állnia. A munkavédelmi oktatás során a munkavállaló elsajátítja azokat az ismereteket, amelyek a biztonságos munkavégzéshez szükségesek. A munkavédelmi oktatást munkaidőben kell megtartani, azt viszont nem szabályozza a jogszabály, hogy az oktatás körülményei milyen feltételek mellett valósuljanak meg. Ennek megfelelően az elméleti és esetenként a gyakorlati ismereteket elektronikus formában is meg lehet tartani. A képzés elvégzését írásban kell dokumentálni, úgy, hogy a résztvevő aláírja és a tematikát is meg kell jelölni.

A munkavédelmi törvény 55. paragrafusa azt is kimondja, hogy munkahely, munkakör megváltozásakor és munkába álláskor kell munkavédelmi oktatásban részesíteni az alkalmazottat. Ezenkívül akkor is munkavédelmi oktatást kell tartani, ha új technológia kerül bevezetésre vagy új munkaeszköz kerül használatba. A munkavállaló csak abban az esetben végezheti munkáját, ha részesült munkavédelmi oktatásban. Bővebb információkért azt javasoljuk, hogy látogasson el a hiperiontech.hu weboldalra, ahol arra is lehetősége van, hogy bele nézzen a munkavédelmi tananyagba, továbbá elérhetőséget is talál!